Per què agroecologia? Per principis, per dignitat, per convicció.

L’Agroecologia va més enllà del fet de conrear la terra sense contaminar-la i d’obtenir uns productes alimentaris lliures de tòxics.

Practiquem diverses tècniques de cultiu agroecològic; recuperem tècniques i pràctiques tradicionals; intercanviem coneixements tècnics, pràctics i pedagògics; conservem, intercanviem i recuperem varietats locals d'espècies hortícoles, racionalitzem l'ús dels recursos naturals (aigua, terra, nutrients, energia,...); reduïm al màxim la generació de residus i en fem una gestió adient; defugim el monocultiu i potenciem la biodiversitat; defugim l'ús, l'alliberament i la contaminació per transgènics.

Practiquem la transformació social; assegurem un salari digne per totes les persones que treballem la terra per tal de dignificar la vida dels/les pagesos/es i no permetre la seva explotació; assegurem la sostenibilitat econòmica i l'autonomia de les nostres experiències agroecològiques; programem i organitzem la producció conjuntament; teixim una organització social de cooperació, compromís i solidaritat entre nosaltres.

Practiquem la transformació econòmica; tenim una relació directa de confiança entre nosaltres (els/les productors/es) i els consumidors finals; potenciem els circuits curts en l'espai (de producció local) i en el temps (de temporada); distribuïm els productes localment i al ecoconsum, centres socials alternatius,...).

Practiquem la transformació cultural; transmetem el coneixement i la praxis agroecològica als demés; prenem les decisions de forma directa i assembleària;  divulguem l'agroecologia i els seus principis al consumidor final ; garantim uns preus equitatius i justos per a tothom; treballem per a la sobirania alimentària; recolzem les economies locals responsables, solidàries i crítiques (cooperatives de consum, col·lectius, organitzacions, moviments socials...).